Nieuws

InAxtion bouwt verder...

Full inaxtion bouwt verder 604 300 s c1 c t

Dit is het voorlopig laatste blog dat het waardenonderzoek onder onze medewerkers beschrijft. Het klinkt misschien wat pathetisch, maar we hebben écht een reis gemaakt binnen ons bedrijf. Een reis naar de eerder genoemde stip aan de horizon, waarin we, mede dankzij onze medewerkers en opdrachtgevers, uit willen blinken als duurzame en inspirerende werkgever in de technische sector.

POSITIEF MÉT EEN KRITISCH RANDJE

Weet u nog dat we hebben gesproken over de term Solid Flexibility? Onze medewerkers zijn er helder over. Dit is wat er in ze opkomt bij deze woorden: veerkrachtig, tegenstelling, gefundeerde flexibiliteit, uitzendkracht mét een vast contract, stevig maar toch soepel, krachtige organisatie die in staat is goed in te spelen op veranderingen, stabiel en degelijk. Maar men plaatste ook kritische kanttekeningen, want ook 'blijven meebewegen met de markt' en 'meer mogelijkheden tot flexwerken' werden genoemd.

HOE NU VERDER...

Onze medewerkers konden, wilden én durfden vanuit hun persoonlijke waarden uit te spreken wat ze ervaren bij de missie, visie en strategie die we met elkaar hebben uitgezet. Op die constructieve manier met je mensen in gesprek kunnen zijn is enorm zinvol, omdat het bijdraagt aan het leveren van meer toegevoegde waarde richting onze opdrachtgevers en de structurele groei van ons bedrijf. Graag gaan we in alle openheid sámen met u een zonnige toekomst tegemoet. Een toekomst waarin we het gesprek met elkaar blijven aangaan. En dan bij voorkeur op de manier die Einstein lang geleden al zo treffend verwoordde met de volgende zin: The important thing is to never stop questioning. En bij die wijsheid sluiten wij ons van ganser harte aan.

Back